Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt. Als u veel, van elkaar verschillende, problemen hebt kunt u eventueel aanspraak maken op beschermd wonen.

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen. Utrechtse Heuvelrug heeft de taken uitbesteed aan de gemeente Utrecht. Wilt u gebruik maken van beschermd wonen? Geef dit dan aan bij de Sociale Dorpsteams.