Bel 112

Bel uw huisarts of de huisartsenpost

Bij medische hulp belt u de huisarts. In de avonduren en het weekend wordt u verwezen naar de dienstdoende arts of huisartsenpost. Voor meer informatie kijk op de website van uw huisarts.

112 bellen: bij acute spoedeisende hulp

Crisisdienst GGZ via de huisarts te bereiken

De crisisdienst biedt hulp aan mensen met ernstige (acute) psychiatrische problemen. Bij een psychiatrische ziekte (bijvoorbeeld een psychose of depressie), bij een dreigende zelfmoord of door ernstige problemen zoals bijvoorbeeld scheiding of mishandeling. De crisisdienst is altijd beschikbaar. U kunt zich niet zelf direct aanmelden. Alleen erkende verwijzers (in de meeste gevallen de huisarts) kunnen via een hen bekend geheim telefoonnummer patiënten verwijzen naar de crisisdienst. Hebt u te maken met een dergelijke crisis? Neem dan contact op met de huisarts.

Kindermishandeling of huiselijk geweld

Bij (vermoeden van) kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling, bel 0800- 2000. Dit is het telefoonnummer van Veilig Thuis, meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen kan hier terecht met zorgen en vragen over en meldingen van zowel huiselijk geweld als kindermishandeling. Veilig Thuis is het aanspreekpunt voor acute situaties, crisisinterventies en voor een snelle eerste inschatting van de veiligheid en is 24/7 bereikbaar. Inwoners kunnen hun zorgen of problemen ook bespreken met de consulenten van het Servicepunt in de buurt. Als het nodig is kunnen de consulenten Veilig Thuis ook inschakelen.

Bij directe nood in geval van kindermishandeling of huiselijk geweld, bel 112. Voor meer informatie kijkt u op www.veiligthuisutrecht.nl(externe link).

Veelgestelde vragen Veilig Thuis