Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp. Zij sluiten contracten af met aanbieders van huishoudelijke hulp en bieden zorg op maat. In Utrechtse Heuvelrug hanteren wij de volgende uitgangspunten.

Zorg op maat

 • Inwoners hebben zelf de regie in handen
 • Wij houden de huishoudelijke hulp voor de kwetsbaarste doelgroep in stand
 • Wij houden voor overige Wmo-cliënten de minimale variant in stand
 • Gemeente komt uit met de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar heeft gesteld

In gesprekken met inwoners, aanbieders, Wmo-raad en raadsleden is gezocht naar de beste manier om de huishoudelijke hulp te organiseren met deze uitgangspunten in het achterhoofd.

Aanmelden als aanbieder van Wmo huishoudelijke hulp

Wilt u zich bij ons aanmelden als aanbieder van Wmo huishoudelijke hulp? Daarvoor hebben wij de juiste informatie van u nodig. Onderaan deze pagina staan de documenten die daarvoor nodig zijn. De ingevulde en ondertekende documenten stuurt u samen met een uittreksel KvK (niet ouder dan 6 maanden) en formulieren zoals kwaliteitscertificaten, bewijs van voldoende liquide middelen en bijvoorbeeld een korte motivatie, per e-mail aan ons toe.

Zorgaanbieders in gemeente Utrechtse Heuvelrug

De volgende aanbieders zijn actief in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

 • Quarijn 
 • Sais-zorg
 • Privazorg/Blinkers
 • Thuishulp Heuvelrug
 • Actiefzorg
 • Tzorg
 • Acurate zorg
 • Zorg en Plezier