Heeft een consulent van de Stichting Sociale Dorpsteams vragen of zorgen over de veiligheid van een kind dan kan de jeugdbescherming ingeschakeld worden voor advies: het SAVE-team. SAVE staat voor SAmenwerken aan VEiligheid. In SAVE werken de William Schrikker Groep, de Raad voor de Kinderbescherming Midden Nederland en Bureau Jeugdzorg Utrecht samen. Ook wordt er samengewerkt met de Eigen Kracht Centrale.

Wanneer het SAVE-team?

Wordt de veiligheid van een kind bedreigd of gaat een kind het criminele pad op dan kan daarop sneller gereageerd worden. Een SAVE-medewerker kan ook meegaan naar een gezin om aan te geven wat de eisen van veiligheid in de specifieke gezinssituatie zijn en hoe de veiligheid kan worden verzekerd. Dat kan het opleggen van een maatregel voorkomen. Een SAVE-team neemt niets over maar sluit aan bij Stichting Sociale Dorpsteams. De regie en besluitvorming blijft bij de jeugdige, het gezin en het netwerk liggen. Een SAVE-team doet wat nodig is, met zo min mogelijk professionals. Omdat de jeugdbescherming efficiënter wordt uitgevoerd zijn er minder professionals nodig en is de zorg overzichtelijker en beter voor het gezin. Een SAVE-team biedt ondersteuning op maat: nooit zwaarder, langer of intensiever dan nodig is.

Indicatie

Het SAVE-team of de huisarts geeft een indicatie af. Daarin staat welke vorm van zorg nodig is. Is de indicatie Jeugdzorg Plus? Dan moet een gedragswetenschapper een instemmingsverklaring afgeven. De kinderrechter beslist of de jongere een 'machtiging gesloten jeugdzorg' krijgt. Hiermee kan de jongere gedwongen worden opgenomen in een instelling voor Jeugdzorg Plus.

Welke maatregelen zijn er?

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend kan opleggen. Dit doet een rechter alleen wanneer de gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jongere wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt.

De rechter kan drie jeugdbeschermingsmaatregelen opleggen:

  • een ondertoezichtstelling (OTS) (komt het meest voor);
  • ontzetting uit de ouderlijke macht;
  • ontheffing uit de ouderlijke macht.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdbescherming. Deze wordt uitgevoerd door SAVE-teams(externe link).