Jeugdreclassering is voor jongeren die met de politie in aanraking zijn geweest en daarvoor een proces-verbaal hebben gekregen.

Een begeleidingsplan op maat moet voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering is voor jongeren die op het moment van het delict vanaf 12 tot 18 jaar oud waren. Vanaf 12 jaar kan een kind voor strafbare feiten worden vervolgd. Vanaf 18 jaar is het ‘volwassenenstrafrecht’ van toepassing. Als de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waarin het delict plaatsvond aanleiding geven kan het jeugdstrafrecht tot 21 jaar van toepassing zijn. Jeugdreclassering en jeugdhulp hebben een proeftijd die ook na het 18e jaar door kan lopen.

Heeft u behoefte aan informatie of wilt u in aanmerking komen voor ondersteuning? Neem dan contact op met de Sociale Dorpsteams.