Een jongere die met de politie in aanraking is geweest en een proces-verbaal heeft gekregen, kan jeugdreclassering krijgen. Hij of zij krijgt een begeleidingsplan op maat dat moet voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering is er voor jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Voor begeleiding door de jeugdreclassering komen jongeren in aanmerking die op het moment van het delict 12 tot 18 jaar oud waren. Vanaf 12 jaar kan een kind voor strafbare feiten worden vervolgd. Vanaf 18 jaar is het ‘volwassenenstrafrecht’ van toepassing. Als de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waarin het delict plaatsvond aanleiding geven kan het jeugdstrafrecht tot 21 jaar van toepassing zijn. Jeugdreclassering en jeugdhulp hebben een proeftijd die ook na het 18e jaar door kan lopen.

Heeft u behoefte aan informatie of wilt u in aanmerking komen voor ondersteuning? Neem dan contact op met de Sociale Dorpsteams.