JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is zorg en behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Jongeren worden gedwongen opgenomen en krijgen hulp in een gesloten omgeving. Dit is niet bedoeld als straf. De kinderrechter heeft dan een 'machtiging gesloten jeugdzorg' afgegeven voor hulp met dwang en drang.

Het doel is om jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen te helpen en succesvol te laten terugkeren in de samenleving. JeugdzorgPlus geeft hoogwaardige, specialistische hulp dat op hun toekomst is gericht en jongeren op weg helpt naar scholing en werk.

Hoe werkt het?

Voor ieder kind in de JeugdzorgPlus is er een persoonlijk hulpverleningsplan waarin staat wat een kind aan behandeling nodig heeft. De behandeling begint in een gesloten setting met weinig tot geen vrijheden. Ook beperkende maatregelen zijn soms onderdeel van de behandeling. Bijvoorbeeld afzondering of het beperken van telefoonverkeer. In de behandeling wordt zo snel mogelijk gewerkt in het oefenen met meer vrijheden in de vorm van (on)begeleid verlof.

Verloopt de behandeling goed, dan zal het kind steeds meer vrijheden krijgen. Gaat het zo goed dat gesloten behandeling niet meer nodig is? Dan kan de 'machtiging gesloten plaatsing' geschorst worden.

Zolang de machtiging geldig is kunnen de vrijheden ook weer ingetrokken worden als dat nodig is. Uw kind wordt dan opnieuw in geslotenheid behandeld. Ouders en gezin worden nauw betrokken bij de behandeling.