Het Meldpunt vermoeden zorgfraude Wmo en Jeugd onderzoekt meldingen over mogelijke zorgfraude. Iedereen kan een beroep doen op zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet. Het geld dat hieraan besteed wordt moet terechtkomen bij diegene die dit écht nodig heeft. Door goed met zorggeld om te gaan houden we de zorg betaalbaar.

Als er sprake is van zorgfraude, dan nemen wij gepaste maatregelen. In de animatie over zorgfraude ziet u wat u kunt doen wanneer u denkt dat er iets niet volledig in de haak is. Wij doen er alles aan om fraude te voorkomen en op te sporen.

Signalen van zorgfraude

U herkent zorgfraude bijvoorbeeld aan:

 • zorg laten betalen zonder dat er zorg geleverd is
 • zorg leveren door ondeskundig personeel
 • geld voor meer of andere zorg laten betalen dan geleverd is
 • meer zorg aanvragen dan nodig is
 • geld voor zorg vragen die al op een andere manier wordt betaald
 • zorg blijven leveren (en declareren) terwijl dat niet meer nodig is
 • minder (goede) zorg leveren dan nodig is
 • een administratie die niet op orde is
 • het oneerlijk zijn over een situatie, zodat er onterecht geld of zorg gedeclareerd kan worden
 • aanleveren van vervalste of verzonnen informatie, onjuiste voorstelling van zaken of DigiD-misbruik
 • de persoon die zorg nodig heeft, maakt misbruik van voorzieningen

Zorgfraude melden

Heeft u een vermoeden van zorgfraude? Vul het meldformulier zo compleet mogelijk in en beschrijf waarom de situatie volgens u niet klopt. Na uw melding ontvangt u een ontvangstbevestiging. Anoniem melden kan ook. Zorg dan dat u geen informatie neerzet zoals ‘mijn broer’, ‘mijn buren’, ‘mijn baas’, enzovoort. Stuur het ingevulde formulier naar toezichtsamenleving@heuvelrug.nl.

Over het onderzoek wordt vanwege privacy niet gecommuniceerd.