Onafhankelijke cliëntondersteuning

Gaat u in gesprek met een consulent van de Sociale Dorpsteams? Dan kunt u altijd iemand vragen om mee te gaan. Bijvoorbeeld als u het moeilijk vindt om duidelijk te maken wat uw beperkingen zijn en waar u behoefte aan heeft. Want als u goed wordt geholpen krijgt u de juiste voorziening. Ook als u niet in aanmerking komt voor een voorziening moet u kunnen begrijpen waarom en of er andere mogelijkheden zijn. Dat is soms niet direct voor iedereen duidelijk. Bijvoorbeeld als iemand een verstandelijke beperking heeft, een psychiatrisch probleem heeft of dement is.

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Heeft u niemand die u kan helpen? Maak dan gebruik van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij heeft een luisterend oor en kan de cliënt en zijn netwerk helpen om vragen te formuleren en problemen op te lossen. Of steun bieden bij een aanvraag of melding en ondersteunen als u een klacht wilt indienen als dat nodig is. Al bij het eerste contact met de Sociale Dorpsteams kunt u aangeven dat u van deze cliëntondersteuning gebruik wilt maken. De consulent zorgt dan voor iemand die u kan ondersteunen.

Cliëntondersteuning voor oudere inwoners

Oudere inwoners die cliëntondersteuning nodig hebben kunnen een beroep doen op een ouderenadviseur of een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE Utrecht, Gooi & Vecht.

Er zijn vijf ouderenadviseurs beschikbaar via het Seniorenplatform. Kijk voor meer informatie en contactgegevens van de ouderenadviseurs op de website van het Seniorenplatform.

Wilt u liever een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE Utrecht, Gooi & Vecht, dan kunt u contact opnemen met (030) 264 22 55 of e-mailen naar: cliëntondersteuning@mee-ugv.nl. Als u niet tevreden bent over deze cliëntondersteuner, dan kunt u dit aangeven en hebt u recht op een andere ondersteuner. U kunt dus altijd wisselen van cliëntondersteuner.

De cliëntondersteuning is geregeld via de Wmo. U hoeft dus niet zelf te betalen voor de hulp van een onafhankelijk cliëntondersteuner.