Jaarverslag 2019  Stichting Sociale Dorpsteams

Veel nieuwe opdrachten opgepakt.

De Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug voert het beleid van de gemeente op het gebied van de Wmo, Jeugdhulp en (een deel van) Welzijn uit. Daarnaast zijn een paar belangrijke opdrachten vanuit de Taskforce Sociaal Domein bij de stichting belegd. Deze taskforce heeft als doel de transformatie te versnellen en meer grip op het sociaal domein te krijgen. De gemeente heeft de jaarstukken 2019 van de stichting ontvangen en goedgekeurd.

De reguliere taken binnen de toegang tot zorg, het jongerenwerk en de sociaal makelaars zijn uitgevoerd. Daarnaast stond 2019 voor een belangrijk deel in het teken van het opstarten en uitvoeren van tijdelijke opdrachten. De Stichting Sociale Dorpsteams startte met succes de pilot voor de praktijkondersteuner huisartsen Jeugd en een pilot voor het aanbieden van lichte opvoedondersteuning en sociale vaardigheidstrainingen. De nieuwe taken jeugdhulp op het asielzoekerscentrum (AZC) zijn moeiteloos overgenomen van het COA.

Hans Waaldijk: “2019 was geen makkelijk jaar door alle personele uitdagingen als gevolg van de krappe arbeidsmarkt en personele wisselingen. Wij zijn blij dat de medewerkers van de sociale dorpsteams onze inwoners desondanks konden blijven ondersteunen.”