Jaarverslag 2020  Stichting Sociale Dorpsteams

'Zorg voor elkaar'

Meer nog dan andere jaren was het motto van de Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug in 2020: Zorg voor elkaar. Dat gold voor de manier waarop we samen met partners en inwoners bleven werken aan een vitale en veilige samenleving. Maar ook voor de manier waarop de collega’s elkaar opvingen in de uitdagingen waar corona ons voor stelde. In het jaarverslag over 2020 geven we u inzicht in ons werk, de ontwikkelingen, de behaalde resultaten en de (financiële) kerngegevens.

De Sociale Dorpsteams zijn er voor het welzijn, de zorg en ondersteuning van inwoners van -9 maanden tot 100+ jaar. De vraag van de inwoner staat daarbij altijd centraal. We zetten in op preventie en voorzieningen die het gewone leven versterken. Zodat problemen niet onnodig verergeren en individuele, duurdere voorzieningen minder nodig zijn.

Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat inwoners ons goed weten te vinden en dat we steeds meer bijdragen aan het verlagen van de druk op tweedelijnszorg. Juist voor sociaal werk maakt het verschil of je mensen wel of niet persoonlijk kan zien. Contact maken is immers belangrijk wanneer je elkaar wilt ondersteunen. Toch ging ons werk ondanks corona ‘gewoon’ door. Daarbij bleef onze organisatie ook in ontwikkeling.

Vanuit betrokkenheid en steunend op elkaar hebben we de uitdagingen van 2020 het hoofd geboden.