Participatieregeling

De Participatieregeling is een vergoeding voor een abonnement, lidmaatschap of een sociale activiteit. Bijvoorbeeld een lidmaatschap van verenigingen voor sport en cultuur, de bibliotheek, een museum(jaarkaart), krant, tv, telefoon, tijdschrift of concerten of voorstellingen.

Inwoners met een minimum inkomen kunnen een vergoeding per kalenderjaar ontvangen. Voor volwassenen is dit € 225 en voor kinderen € 140 per kind onder de 18 jaar.

Voor wie?

U komt in aanmerking voor deze vergoeding als:

  • uw inkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm
  • uw eigen vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) niet hoger is dan de vermogensgrens van de Participatiewet

Hoe werkt het?

  • Per huishouden vraagt u in één keer de vergoeding voor alle gezinsleden aan. U moet uw aanvraag indienen in het jaar waarin de kosten gemaakt zijn. U kunt dus geen aanvraag doen over vorige jaren. Thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder doen zelf een aanvraag
  • Bewaar bonnetjes en afschriften als bewijs van een abonnement of lidmaatschap. Daar kan achteraf om worden gevraagd

Aanvragen

De vergoeding vanuit de Participatieregeling vraagt u aan bij de Regionale Sociale Dienst . Meer informatie over aanvragen staat op de website van de RSD. Voor de aanvraag heeft u uw DigiD inlogcode en uw de inkomens- en vermogensgegevens nodig.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Loop eens binnen bij Grip op Geld