Kunt u een vergoeding krijgen om een abonnement, lidmaatschap of sociale activiteit te betalen?

Volwassenen met een laag inkomen moeten mee kunnen doen in de samenleving. Net als hun kinderen. Daarvoor kunnen inwoners met een minimum inkomen een vergoeding van € 200,- voor volwassenen en € 125,- per kind (onder de 18 jaar) per kalenderjaar krijgen. We noemen dat de Participatieregeling.

Waarvoor?

De vergoeding kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld lidmaatschap van verenigingen (sport, cultuur), de bibliotheek, een museum(jaarkaart), krant, tv (kabel of digitaal), telefoon, tijdschrift, of om naar concerten of voorstellingen te gaan.

Voor wie?

U komt in aanmerking voor deze vergoeding als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. Voor gehuwden is dit €1.888,84, voor alleenstaanden en alleenstaande ouders is dit €1.322,18. Ook mag uw eigen vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) op 1 januari 2022 niet hoger zijn dan de vermogensgrens van de Participatiewet. Voor een alleenstaande is de grens € 6.505,00 en voor alleenstaande ouders en echtparen € 13.010,00.

Hoe werkt het?

Als uw huishouden uit meerdere personen bestaat, kan de vergoeding voor alle gezinsleden alleen maar in één keer aangevraagd worden. Kinderen van 18 jaar of ouder moeten zelf een eigen aanvraag indienen. U moet uw aanvraag indienen in het jaar waarin de kosten gemaakt zijn. U kunt dus geen aanvraag doen over vorige jaren. 

Het is belangrijk dat u bonnetjes en afschriften bewaart. Deze bewijzen dat er een abonnement of lidmaatschap is. De Regionale Sociale Dienst, die de vergoeding uitkeert, kan daar achteraf om vragen.

Aanvragen

Voor de aanvraag zijn uw DigiD inlogcode, inkomens- en vermogensgegevens nodig. De vergoeding vanuit de Participatieregeling kunt u aanvragen via: www.rsdkrh.nl/minimaregelingen-utrechtse-heuvelrug(externe link).

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Loop eens binnen bij Grip op Geld.

  • Amerongen: dinsdag 14.00-16.00 uur in de Bibliotheek, Allemanswaard 51
  • Doorn: donderdag 10.00-12.00 uur in Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2
  • Driebergen: dinsdag 10.00-11.30 uur in de Bibliotheek, Hoofdstraat 164