Alle kinderen verdienen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind onderwijs kan volgen en het beste uit zichzelf kan halen.

Scholen bieden daarom extra begeleiding aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Scholen werken samen om te zorgen er een school is die de juiste ondersteuning voor een kind kan bieden. Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • alle kinderen de best passende plek in het onderwijs krijgen
  • een kind naar een reguliere school gaat als dat kan
  • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als dat nodig is
  • scholen extra ondersteuning kunnen geven aan leerlingen
  • de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen
  • kinderen niet langdurig thuis blijven

Voor wie is passend onderwijs?

Passend onderwijs is er voor alle leerlingen met leer- of gedragsproblemen en voor kinderen met bepaalde lichamelijke beperkingen. Passend onderwijs is er voor kinderen in het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs, jongeren in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Deze pagina

Op deze pagina staan handige documenten voor professionals om de samenwerking te verbeteren en korte lijntjes te faciliteren. De factsheets geven uitleg over de functie en werkwijze van verschillende partners van scholen.

Het belangrijkste blijft het goede gesprek met elkaar (blijven) aangaan!

Mocht u informatie missen of wilt u iets wijzigen/toevoegen op deze pagina? Dan kunt u per e-mail contact opnemen met Daniƫlle Roumen, beleidsmedewerker passend onderwijs gemeente Utrechtse Heuvelrug.