Voorschoolse opvang is belangrijk. Het doel is om zoveel mogelijk peuters te laten profiteren van de mogelijkheden om zich te ontwikkelen op een voorschool. Zo beginnen ze goed voorbereid aan de basisschool. Deze regeling Peutertoeslag is voor peuters (in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar) waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. De hoogte van het inkomen is voor deze regeling niet belangrijk.

Wij hebben uw inkomen wel nodig om te bepalen of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag vanuit de belastingdienst. De organisatie voor de peuteropvang heeft uw inkomen nodig om de hoogte van uw eigen bijdrage te bepalen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het kind heeft een leeftijd van 2,5 tot 4 jaar
 • Het kind woont en is ingeschreven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Er is geen recht op Vroeg- en Voorschoolse educatie (VVE)
 • De ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst
 • De ouders zijn een (voorlopig) contract aangegaan met een voorschoolse voorziening
 • De voorschoolse voorziening is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang

Hoe hoog is de vergoeding in 2023?

 • Het uurtarief voor de vergoeding mag maximaal € 8,97 zijn. Alles wat daarboven komt betaalt u zelf
 • Maximaal 8 uur per week (twee dagdelen)
 • Maximaal 40 weken per jaar
 • U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan de opvangorganisatie
 • De vergoeding wordt overgemaakt aan de opvangorganisatie waarmee u een contract heeft afgesloten

Bijvoorbeeld: u heeft 30 weken opvang voor 4 uur per week voor een uurtarief van € 6,95. Dan bedraagt de vergoeding: 30 weken x 4 uur x  € 6,95 =  € 834,00. Gaat uw kind meer uren naar de opvang, is het tarief hoger of de periode langer? Dan betaalt u dat zelf.

Aanvragen

Denkt u dat u voldoet aan de voorwaarden? Vraag de Peutertoeslag dan aan met het aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier met de bijlagen stuurt u per e-mail naar backoffice.dorpsteams@heuvelrug.nl of per post naar Utrechtse Heuvelrug, t.a.v. Backoffice, Postbus 200, 3940 AE Doorn.

Wat als mijn kind al ingeschreven is bij voorschoolse opvang?

Is uw kind al ingeschreven bij een voorschoolse opvang én kunt u geen gebruik maken van de kinderopvangtoeslag? Dan komt u misschien in aanmerking voor de Peutertoeslag.

Waarom moet ik een eigen bijdrage betalen?

Het aanbod is niet gratis. De overheid vindt het eerlijk als er een inkomensafhankelijke bijdrage wordt betaald. In onze gemeente betalen ouders ook een inkomensafhankelijke bijdrage als hun kind een indicatie heeft voor Vroeg- en Voorschoolse educatie. Als u niet in staat bent om een bijdrage te betalen komt u mogelijk in aanmerking voor de 'Ruggensteunregeling'. Informeer hiernaar bij de Sociale Dorpsteams.

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Wijzigt er iets in uw persoonlijke situatie? Dan is het belangrijk dat u dit direct aan ons doorgeeft. Bijvoorbeeld om een daling of stijging van uw inkomen.

Ook wanneer u bijvoorbeeld (weer) aan het werk gaat moet u dat meteen doorgeven. U komt dan misschien wel in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen en de Peutertoeslag moet worden stopgezet. Wij controleren hierop met steekproeven.