De gemeente past natuurlijk goed op uw gegevens. De zorgaanbieder die de hulp of ondersteuning verleent heeft een contract met de gemeente, want de gemeente betaalt voor de hulp. Maar de gemeente heeft geen inzage in het behandelplan en dus ook geen informatie over wat er aan de hand is.

Een klein administratief team kan in een beveiligd systeem zien dat u of uw kind hulp krijgt. Zij hebben uiteraard een beroepsgeheim. Het kan voorkomen dat uw huisarts graag wil overleggen met de Sociale Dorpsteams of de hulpverlener, om u en uw gezin de best passende hulp te bieden. Hiervoor vraagt hij of zij uw toestemming en het liefst bent u of uw kind zelf ook bij zo’n overleg aanwezig.