Wat doen de sociaal makelaars

  • Behoeften van inwoners en organisaties signaleren en onderzoeken
  • Collectieve (buurt)initiatieven die de leefbaarheid binnen het dorp en het welzijn van de inwoners verbeteren, verbinden en ondersteunen
  • Een netwerk opbouwen van onder andere de Sociale Dorpsteams, het dorpsnetwerk en lokale partijen. Via het Platform Informele Zorg proberen de sociaal makelaars te bereiken dat alle partijen elkaar goed kennen en gericht zijn op korte lijnen en samenwerking
  • Inwoners verbinden en ondersteunen bij het realiseren van initiatieven voor mantelzorg en vrijwillige inzet. Dat laatste in samenwerking met de algemene coördinator vrijwilligerswerk (Sjarenka Bognar)

Platform Informele Zorg

Het doel van Platform Informele Zorg (ook wel Platform Welzijn genoemd) is het faciliteren van een plek waar non-profit organisaties elkaar beter leren kennen en successen/vraagstukken/ideeën uitwisselen. 

  • Welke andere vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn zijn er in je eigen dorp en buurdorp?
  • Hoe kan je (meer) gebruik maken van elkaar? Waar liggen kansen op samenwerking? Waar lopen meer partijen tegenaan? Zijn er thema’s die ‘boven’ de dorpen uitsteken?

De sociaal makelaars faciliteren de bijeenkomsten van deze Platforms. Wilt u meer weten over het Platform in uw dorp, neem contact op met de sociaal makelaar uit uw dorp.

 

 DorpNaamMailadresTelefoon

Wie zijn de sociaal makelaars?

Portret Marieke Nap

Amerongen

Leersum

Overberg

Marieke Nap (Marieke vervangt tijdelijk Bertine van den Bosch)

marieke.nap@samenopdeheuvelrug.nl

bertine.vandenbosch@samenopdeheuvelrug.nl

06 30 62 04 29
Diana Stalenhoef

Doorn

Maarn

Maarsbergen

Diana Stalenhoefdiana.stalenhoef@samenopdeheuvelrug.nl06 86 89 85 55
Driebergen-Rijsenburg

Ronald Huffenreuter

ronald.huffenreuter@samenopdeheuvelrug.nl06 23 00 66 47