Sociaal Makelaars

Wat doen de sociaal makelaars

  • Behoeften van inwoners en organisaties signaleren en onderzoeken als het gaat om welzijn. Soms komt hier een nieuw initiatief uit
  • Collectieve (buurt)initiatieven die de leefbaarheid binnen het dorp en het welzijn van de inwoners verbeteren, verbinden en ondersteunen. De Platformen Welzijn dragen hieraan bij. Gaat het om vrijwilligerswerk? Dan kunnen inwoners en vrijwilligersorganisaties terecht bij de algemeen coördinator vrijwilligerswerk Sjarenka Bognar
  • Zorgprofessionals geven informatie en advies over vrijwilligers- en welzijnsactiviteiten. Zo proberen wij formele en informele zorg te verbinden
  • Collectieve ondersteuning voor mantelzorgers. Zoals het mogelijk maken van lotgenotencontact en de Week van de Mantelzorg

Wilt u zelf iets doen?

  • Heeft u een idee voor uw buurt? Of heeft uw vrijwilligersorganisatie vragen of ideeën over welzijn? Laat het de sociaal makelaar van uw dorp weten.
  • Wilt u weten wat er in uw dorp of buurt te doen is? Kijk dan op Zorg4Heuvelrug.nl
  • Wilt u als vrijwilliger de inwoners van onze gemeente ondersteunen? Neem dan contact op met de coördinator vrijwilligerswerk Sjarenka Bognar via sjarenka.bognar@samenopdeheuvelrug.nl of 06 835 545 47.

Platform Welzijn

Platform Welzijn faciliteert de plek waar non-profit organisaties elkaar beter leren kennen, successen/vraagstukken/ideeën uitwisselen en samenwerken. 

  • Welke andere vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn zijn er in je eigen dorp en buurdorp?
  • Hoe kunt u (meer) gebruik maken van elkaar? Waar liggen kansen op samenwerking? Waar lopen meer partijen tegenaan? Zijn er thema’s die ‘boven’ de dorpen uitstijgen?

De sociaal makelaars faciliteren de bijeenkomsten van deze Platforms. Meer weten over het Platform in uw dorp? Neem dan contact op met de sociaal makelaar uit uw dorp.

 

 DorpNaamMailadresTelefoon

Wie zijn de sociaal makelaars?

Portret Marieke Nap

Amerongen

Leersum

Overberg

Marieke Nap

marieke.nap@samenopdeheuvelrug.nl

06 306 204 29

Amerongen

Leersum

Overberg

Simonetta van den Bergsimonetta.vandenberg@samenopdeheuvelrug.nl06 574 886 25
Diana Stalenhoef

Doorn

Maarn

Maarsbergen

Diana Stalenhoefdiana.stalenhoef@samenopdeheuvelrug.nl06 868 985 55
Driebergen-Rijsenburg

Ronald Huffenreuter

ronald.huffenreuter@samenopdeheuvelrug.nl06 230 066 47