Lijkt het u leuk om iemand te helpen met taal?

Dan kunt u taalvrijwilliger worden. De taalorganisaties zijn op zoek naar vrijwilligers. Bent u enthousiast? Neem dan contact op met een van de bovenstaande organisaties. Zij kunnen uw hulp goed gebruiken!

Ook de NVA-Amersfoort, die inburgeraars Nederlandse les geeft in Doorn, kan altijd vrijwilligers gebruiken. Neem contact op met Berith de Haan, telefonisch 06 - 402 631 37 of bdehaan@nva-amersfoort.nl.

Taalhuis Platform

Het Taalhuis Platform bestaat uit organisaties die het Taalhuis ondersteunen. Organisaties die werken met anderstaligen of met mensen met een taalachterstand kunnen met hun ervaringen en vragen bij het platform terecht. Bijvoorbeeld professionals en vrijwilligers die inwoners verwijzen naar een taalorganisatie. E-mail voor meer informatie naar de taalhuiscoördinator: taalhuis@bibliotheekzout.nl.