Sinds 2019 is er een contactgroep actief, bedoeld voor mantelzorgers in onze gemeente die zorg hebben voor iemand met Parkinson(isme) en/of Lewy Body. Centraal staat het delen van ervaringen. Ervaringen delen met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten, kan steun en nieuwe inzichten geven. Er is een casemanager van Santépartners aanwezig voor vragen. De begeleiding wordt verzorgd door Myrthe Terranea en Ruud Delhaas van Humanitas Heuvelrug.

Doet u weer mee? Of wilt u een kijkje komen nemen bij de contactgroep? U bent van harte welkom! We starten om 12.30 uur met soep en een broodje! De middag duurt tot 15.00 uur. Graag vooraf aanmelden.

  • Data: 21 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei en 26 juni
  • De Ontmoeting (achter Koek & Ei), Hoofdstraat 113, Driebergen

Aanmelding en informatie: Bel Ruud 06 25 34 73 56 of Myrthe 06 11 31 83 18 of mail Ruud naar haharuud@gmail.com.