De Regiotaxi is openbaar vervoer van deur tot deur met taxi’s of taxibusjes. In de regiotaxi is plaats voor een rollator, rolstoel of scootmobiel. Iedereen kan van de regiotaxi gebruik maken.

Regiotaxi Eemland-Heuvelrug doet het regiotaxivervoer in onze gemeente. Een rit kan een uur van tevoren aangevraagd worden. Voor de ritten wordt een openbaar vervoertarief gerekend. Voor informatie kunt u contact opnemen met Regiotaxi Eemland-Heuvelrug (0900) 11 22 44 5 of www.rteh.nl.

Betalen

U kunt op verschillende manieren betalen. Contant (het liefst gepast) en soms ook pinnen. Reist u vaker met de taxi? Met een vervoerspas kunt u de kosten ook maandelijks van uw rekening af laten schrijven via automatische incasso. Meer informatie over het gebruik van de automatische incasso leest u op www.rteh.nl.

Wmo-vervoerspas

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een Wmo-vervoerspas. Hiermee kunt u – tot een maximaal aantal zones – met korting reizen. De Sociale Dorpsteams kunnen u informeren en met u bekijken of u in aanmerking komt voor een Wmo-vervoerspas of dat er andere oplossingen mogelijk zijn.

Veranderingen Regiotaxi in 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft besloten om een aantal wijzigingen door te voeren voor het gebruik van de Regiotaxi. Dit is noodzakelijk om deze voorziening te kunnen blijven aanbieden ondanks de stijgende uitgaven en de afnemende tegemoetkoming vanuit de provincie.

De Regiotaxi is voor mensen die niet (zelfstandig) van het openbaar vervoer (OV) gebruik kunnen maken. Deze voorziening verzorgt vervoer van deur tot deur en is bedoeld voor sociale en recreatieve bezoeken. Inwoners met een beschikking vanuit de Wmo kunnen tegen een gereduceerd tarief reizen met de Regiotaxi en op deze manier toch mee blijven doen in de maatschappij.

Door de vergrijzing wordt het aantal inwoners dat gebruikt maakt van de Regiotaxi steeds groter. Dit in combinatie met een afnemende bijdrage van de provincie Utrecht maakt het helaas noodzakelijk om een aantal wijzigingen door te voeren. Zo is besloten om het aantal zones voor alle pashouders gelijk te stellen op 300. Voorheen was er een onderscheid tussen pashouders zonder scootmobiel (600) en met scootmobiel (300). Deze maatregel gaat per 1 januari 2021 in voor nieuwe pashouders. Bestaande pashouders ontvangen in het eerste kwartaal van 2021 bericht wanneer voor hen de vermindering van het aantal zones ingaat. Daarnaast stijgt de eigen bijdrage mee met de jaarlijkse indexering. Van 0,95 cent naar 1 euro per zone.

Wethouder Hans Waaldijk: “We vinden het belangrijk dat onze inwoners die bijvoorbeeld slechter ter been zijn gebruik kunnen blijven van de Regiotaxi. Bijvoorbeeld om een familielid in de buurt op te zoeken. Omdat steeds meer mensen een beroep doen op deze voorziening en het geld dat wij hiervoor ontvangen afneemt, hebben we het besluit moeten nemen om het aantal zones te verminderen.”

De gemeente wil in 2021 andere mogelijkheden voor vervoer onder de aandacht brengen of stimuleren. Op de lange termijn wordt in regionaal en bovenregionaal verband onderzocht hoe we collectief vervoer efficiënter en voordeliger kunnen organiseren.