Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het vervoeren van kinderen van en naar instellingen voor jeugdhulp bij medische noodzaak of een beperking. Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het vervoer van en naar instellingen voor jeugdhulp in een regeling vastgelegd. Deze regeling gaat uit van maatwerk. Mogelijke vergoedingen zijn: kilometervergoeding aan ouders, OV-vergoeding, OV-vergoeding met begeleiding of aangepast vervoer.

Besluit Jeugdhulp

De regeling Vervoer van en naar een instelling voor jeugdhulp is vastgesteld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2023. Hierin staan ook de PGB-tarieven en de wijze waarop de inspraak en medezeggenschap is geregeld.