De Vrijwillige Hulpdienst is een groep inwoners die beschikbaar is om mensen die minder mobiel zijn naar bijvoorbeeld de tandarts, huisarts, fysiotherapeut te brengen. Het gaat daarbij om noodzakelijk en kortdurend vervoer. De Vrijwillige Hulpdienst kan ook zorgen voor vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis voor een bezoek aan een arts of een zieke partner. Graag twee dagen voor de afspraak bellen of mailen naar mevr. Koolstra  (0343) 44 42 46 of hans.koolstra@ziggo.nl

De vrijwillige hulpdienst is een andere organisatie dan de Sociale Dorpsteams.