Voordat een kind naar groep 1 van de basisschool gaat, leert het taal. Dit gaat niet vanzelf. Soms is extra hulp nodig. In de Utrechtse Heuvelrug bieden we – aan kinderen vanaf 2,5 jaar – op de peuteropvang extra ondersteuning aan. Wij noemen dit Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Wat is VVE?

Bij VVE leren kinderen van 2,5 tot 7 jaar van alles, maar vooral extra Nederlandse taal. De kinderen leren genoeg Nederlandse woorden kennen en spreken. VVE begint op de peuteropvang (voorschoolse educatie), waar uw kind vier keer per week naar toe gaat. En loopt door in de eerste twee groepen van de basisschool (vroegschoolse educatie).

Hoe werkt het?

Op de VVE peuteropvang krijgt uw kind extra hulp bij de ontwikkeling met bijvoorbeeld spelletjes, voorlezen en boekjes. Ook wordt er samen met u gekeken hoe het gaat met uw kind. Het doel is dat uw kind goed Nederlands leert, want dan kan het een goede start maken op school. Gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt dit zo belangrijk dat zij een groot gedeelte van de peuteropvang van uw kind betaalt. U bent als ouders natuurlijk ook erg belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom verwachten wij van u dat u uw kind helpt met de taal. Zo vergroten wij samen de onderwijskansen van uw kind.

Wat kunt u thuis doen?

  • Thuis voorlezen. Voorlezen in uw moedertaal helpt u uw kind ook.
  • Regelmatig met uw kind naar de bibliotheek gaan.
  • Veel praten met uw kind (in uw moedertaal).
  • Uw kind laten spelen met leeftijdgenootjes.

U krijgt van de medewerkers van de peuteropvang ook tips en materiaal om te oefenen.

Wat kost het?

U hoeft de VVE peuteropvang niet helemaal zelf te betalen. De gemeente betaalt twee dagdelen. Voor de andere twee dagdelen vraagt u kinderopvangtoeslag aan. Of u betaalt een ouderbijdrage. Hoeveel u moet betalen hangt van uw inkomen af. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag kinderopvangtoeslag of het invullen van formulieren? Bel de Formulieren brigade van de Regionale Sociale dienst (RSD): 030 692 95 00.

Ouderbijdrage

Als uw kind in aanmerking komt voor VVE krijgt hij/zij 4 dagdelen VVE peuteropvang. De kosten voor de VVE peuteropvang hoeft u niet helemaal zelf te betalen. De gemeente betaalt 2 dagdelen. Voor de andere 2 dagdelen vraagt u kinderopvangtoeslag aan. Of u betaalt een ouderbijdrage. In het stroomschema ziet u wat voor u van toepassing is. U vindt dit schema onderaan deze pagina.

Kinderopvangtoeslag 

Om de 2 dagdelen peuteropvang te betalen kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. U komt hiervoor in aanmerking als u en uw toeslagpartner werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen. Meer informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nl(externe link)

Ouderbijdrage

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan betaalt u een ouderbijdrage. Hoeveel u moet betalen hangt af van uw meest recente verzamelinkomen. U kunt bij de Belastingdienst een inkomensverklaring aanvragen. U betaalt dus geen vaste ouderbijdrage meer zoals voorheen. De ouderbijdrage berekent u aan de hand van de VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang. Deze tabel kunt u onderaan deze pagina downloaden. De VNG adviestabel ouderbijdrage peuteropvang wordt jaarlijks vastgesteld. Dit betekent dat de hoogte van de ouderbijdrage jaarlijks kan verschillen.

Uw kind krijgt maximaal 960 uur VVE peuteropvang gedurende anderhalf jaar. De helft van die uren (480) betaalt de gemeente. Over de andere helft (480) betaalt u een ouderbijdrage.

Rekenvoorbeelden:
Als uw inkomen € 18.000 is, dan is uw ouderbijdrage: 480 x € 0,33 = € 158,40.
Is uw inkomen € 25.000, dan betaalt u 480 x € 0,41 = € 196,80.

Deze ouderbijdrage over anderhalf jaar is een indicatie, omdat de VNG Adviestabel jaarlijks wordt bijgesteld, en daarmee de ouderbijdrage jaarlijks kan wijzigen.

Heeft u hulp nodig?

De Formulierenbrigade van de Regionale Sociale Dienst kan u ook helpen bij uw aanvraag of om te kijken hoeveel uw ouderbijdrage is. U kunt de Formulierenbrigade bereiken via 030 692 9500.

Komt uw kind in aanmerking?

Het consultatiebureau bepaalt welke kinderen mee mogen doen aan het VVE programma. Als u vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met het consultatiebureau.

Aanmelden

Als uw kind aan het VVE programma mag meedoen, kunt u een VVE-peuteropvang kiezen en uw kind daar aanmelden. Vanaf 2,5 jaar kan uw kind naar de peuteropvang, maar u kunt uw kind wel al eerder aanmelden.

U kunt kiezen uit: