Woningaanpassingen kunnen ervoor zorgen dat u langer in uw eigen huis kunt blijven wonen. U kunt een melding van uw hulpvraag doen bij de Sociale Dorpsteams, wanneer u de aanpassing van uw woning niet zelf kunt regelen. Wanneer de gemeente een woningaanpassing voor u regelt of vergoedt, dan heet dit ook wel een 'woonvoorziening'. Woonvoorzieningen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning of Wmo.

Vraag uw aanpassing op tijd aan

Denkt u erover uw woning aan te passen? Geef op tijd een melding bij de gemeente. Er gaat tijd overheen voordat u weet of u de aanpassing daadwerkelijk krijgt. Wanneer zelf een aanpassing koopt of laat aanbrengen, krijgt u achteraf geen vergoeding van de gemeente.

Ontwerpwijzer

Onderaan de pagina kunt u de Ontwerpwijzer downloaden. Deze is samengesteld door vakspecialisten van de gemeente, de woningcorporaties en Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug. Daarbij is het handboek Woonkeur gebruikt. Dit handboek gaat er bij het bepalen van de afmetingen van ruimten van uit dat een bewoner in de toekomst een fysieke beperking kan krijgen en graag zelfstandig in de woning wil blijven wonen. Kleine voorzorgen van nu voorkomen grote zorgen in de toekomst: ‘voorzorg voorkomt zorg’. Heeft u behoefte aan voorbeelden of inspiratie, kijk dan ook eens op: www.langzultuwonen.nl(externe link).

Woonadviseurs

Heeft u vragen over het aanpassen van uw woning en alle mogelijkheden tot ondersteuning? Vraag dan een gesprek aan met een woonadviseur van Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug(externe link). Dit is een stichting die de belangen van senioren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug behartigt.  Een aantal vitale ouderen is opgeleid tot woonadviseurs. Zij kunnen uw woning inspecteren op risicovolle punten. En ze kunnen uw vragen en de mogelijkheden die uw woning heeft, met u bespreken.Vaak is met een eenvoudige ingreep uw huis een stuk veiliger te maken. Deze service kost u niets. Alleen voor de reiskosten wordt een bescheiden tegemoetkoming gevraagd.

  •  

Huistest

Om alles goed in beeld te brengen kunt u zelf uw woning testen. Deze huistest(externe link) laat zien wat u kunt doen om uw wooncomfort te verbeteren.

Huisbezoek van de Sociale Dorpsteams

Doet u een melding bij de Sociale Dorpsteams voor ondersteuning uit de Wmo, dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Dit gesprek is meestal tijdens een huisbezoek.
Tijdens het huisbezoek bespreekt u samen met de consulent van de Sociale Dorpsteams uw situatie.
De consulent gaat na wat er in uw situatie mogelijk is. Daarna geeft de consulent advies aan de gemeente en dan komt er vanuit de gemeente een besluit.
 

Techniek in huis via zorgverzekeraar of Wmo

Wilt u uw huis aanpassen met technische hulpmiddelen? Bijvoorbeeld een systeem om op afstand de deur te openen of het licht aan te doen, of een alarmknop? Bekijk dan eerst of u dit via de zorgverzekering kunt regelen. De zorgverzekering vergoedt dit soort oplossingen als er een medische reden voor is. 
De gemeente kan dit soort oplossingen in uitzonderlijke gevallen vergoeden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 

Vergoeding woningaanpassingen

De gemeente vergoedt alleen de goedkoopste oplossing die past bij uw probleem. Soms mag u een duurdere aanpassing kiezen, als u daarvoor zelf bijbetaalt.
Besluit de gemeente dat u in aanmerking komt voor een vergoeding? Dan zijn er twee mogelijkheden:

1. zorg in natura

Bij zorg in natura regelt de gemeente de aanpassing voor u. Sommige woonvoorzieningen (bijvoorbeeld een traplift) krijgt u in bruikleen.

2. een persoonsgebonden budget

Bij een persoonsgebonden budget krijgt u een maximumbedrag dat u kunt besteden bij de aanschaf van woningaanpassingen.

Geen vergoeding

Voor aanpassingen in uw vakantiewoning of caravan krijgt u geen vergoeding vanuit de Wmo.

Aanpassingen die u ook tegen een redelijke prijs bij bijvoorbeeld een bouwmarkt kunt kopen, worden vaak niet vergoed door de gemeente. Denk aan wandbeugels, een verhoogd toilet, drempelhulpen of een mengkraan met een hendel. Dit soort aanpassingen worden ook wel 'algemeen gebruikelijke voorzieningen' genoemd.

Eigen bijdrage

Voor woningaanpassingen betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Is de aanpassing voor een kind onder de 18, dan kan de gemeente een eigen bijdrage vragen aan de ouders. Voor mensen met een indicatie voor Wlz-zorg  (Wet langdurige zorg) geldt geen eigen bijdrage voor woningaanpassingen.
 

Verhuizen

Zijn woningaanpassingen niet mogelijk of te duur, dan kunt u overwegen om te verhuizen naar een woning die al aangepast is. De gemeente wijst u misschien ook op deze mogelijkheid, als verhuizen een goedkopere oplossing is dan het aanpassen van uw huis.