Mantelzorgers hebben soms door hun mantelzorgtaken minder inkomsten en extra uitgaven. Dat kunnen bijvoorbeeld telefoon- en reiskosten zijn. De gemeente komt mantelzorgers met een minimuminkomen (tot 120% van het sociaal minimum) tegemoet met een financiële tegemoetkoming van € 100 per jaar. Die extra hoge kosten moet u dan wel kunnen aantonen. Per zorgvrager kan de financiële tegemoetkoming maar aan één mantelzorger toegekend worden. De financiële tegemoetkoming kan worden aangevraagd bij de Sociale Dorpsteams.