Ga naar de homepage van Samenopdeheuvelrug

Mantelzorg

Een mantelzorger geeft intensieve zorg aan een (chronisch) zieke, gehandicapte of hulpbehoevende. En krijgt daar niet voor betaald. Dit kan een ouder, kind, ander familielid, vriend of buur zijn. Het gaat om meer hulp dan de gebruikelijke zorg die echtgenoten, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten kunnen bieden. Ondersteuning van mantelzorgers is belangrijk om de vaak moeilijke taak vol te houden.

Ondersteuning door de Sociale Dorpsteams

Mantelzorgers van een zorgvrager uit onze gemeente kunnen ondersteuning krijgen van de Sociale Dorpsteams. Het kan gaan om informatie en advies maar ook om hulp bij regeltaken of het inschakelen van mantelzorgvrijwilligers. Hoe kan de mantelzorger de zorg volhouden en welke ondersteuning hebben zij hierin nodig.

Maatwerk

De consulenten van de Sociale Dorpsteams gaan bij ieder gesprek met een inwoner ook in gesprek met de mantelzorger. Wat er nodig is kan voor iedere mantelzorger anders zijn: het is 'maatwerk'.

Contactgroep mantelzorgers

Contactgroep mantelzorgers voor een naaste met dementie

Contactgroep voor mantelzorgers voor een naaste met (een vorm van) dementie. Het delen van ervaringen staat centraal want ervaringen delen met mensen in een vergelijkbare situatie, kan steun en nieuwe inzichten geven. De begeleiding en organisatie ligt bij Humanitas. Informatie over de groep(en) en locatie(s) staat op de website van Humanitas bij Mantelzorgersbijeenkomsten(externe link)(externe link). Geplande bijeenkomsten plaatsen wij op de kalender

Contactgroep mantelzorgers voor een naaste met Parkinson/Lewy Body

Contactgroep voor mantelzorgers voor een naaste met Parkinson/Lewy Body. Ervaringen delen met mensen in een vergelijkbare situatie staat centraal. Dit kan steun en nieuwe inzichten geven. De contactgroep is een samenwerkingsverband van Stichting Sociale Dorpsteams, Vitras-Santé, Silverein en Humanitas. Er zijn 3 à 4 bijeenkomsten per jaar. Meer informatie via Diana Stalenhoef: diana.stalenhoef@samenopdeheuvelrug.nl of 06 86 89 85 55. Geplande bijeenkomsten plaatsen wij op de kalender