De inhoud is geladen.

Ga naar de homepage van Samenopdeheuvelrug

Mantelzorg

Een mantelzorger geeft onbetaalde, intensieve zorg aan een (chronisch) zieke, gehandicapte of hulpbehoevende. Dit kan een ouder, kind, familielid, vriend of buur zijn. Het gaat om meer hulp dan de gewone zorg die echtgenoten, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten kunnen bieden. Om de vaak moeilijke taak van mantelzorger vol te kunnen houden, is ondersteuning belangrijk.

Contactgroep mantelzorgers voor een naaste met dementie

Het delen van ervaringen staat centraal. Want het delen van ervaringen met mensen in een vergelijkbare situatie, kan steun en nieuwe inzichten geven. De begeleiding en organisatie ligt bij Humanitas. Informatie over de groep(en) en locatie(s) staat op de website van Humanitas bij Mantelzorgersbijeenkomsten. Geplande bijeenkomsten staan in de kalender

Contactgroep mantelzorgers voor een naaste met Parkinson/Lewy Body

Ook hier staat het delen van ervaringen met mensen in een vergelijkbare situatie centraal. Dit kan steun en nieuwe inzichten geven. De contactgroep is een samenwerkingsverband van Stichting Sociale Dorpsteams, Vitras-Santé, Silverein en Humanitas. Er zijn 3 à 4 bijeenkomsten per jaar. Aanmelding en informatie: Bel Ruud 06 25 34 73 56 of Myrthe 06 11 31 83 18 of mail naar Ruud via haharuud@gmail.com. Geplande bijeenkomsten staan in de kalender

Sociale Dorpsteams

Mantelzorgers van een zorgvrager uit onze gemeente kunnen ondersteuning krijgen van de Sociale Dorpsteams. Dat kan gaan om informatie of advies maar ook om hulp bij regeltaken of het inschakelen van mantelzorgvrijwilligers. 

Maatwerk

De consulenten van de Sociale Dorpsteams gaan bij ieder gesprek met een inwoner ook in gesprek met de mantelzorger. Wat er nodig is kan voor iedere mantelzorger anders zijn: het gaat altijd om maatwerk.