Logo Sociale Dorpsteams

Mantelzorg

afbeelding bij mantelzorgondersteuning

Een mantelzorger verleent onbetaalde, intensieve zorg aan een (chronisch) zieke, gehandicapte of hulpbehoevende. Dit kan een ouder, kind, ander familielid, vriend of buur zijn. Het gaat hier om meer hulp dan de gebruikelijke zorg die echtgenoten, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten kunnen bieden. Ondersteuning van mantelzorgers is belangrijk om de vaak moeilijke taak vol te houden.

Ondersteuning door de Sociale Dorpsteams

Mantelzorgers kunnen ondersteuning krijgen van de Sociale Dorpsteams wanneer de zorgvrager in onze gemeente woont.

Het kan gaan om informatie en advies, maar ook om hulp bij regeltaken of het inschakelen van mantelzorgvrijwilligers om de zorgtaken tijdelijk over te nemen. Zij willen graag weten of de mantelzorger de zorg vol kan houden en welke ondersteuning zij hierin nodig hebben.

De consulenten van de Sociale Dorpsteams gaan bij ieder gesprek met een inwoner ook in gesprek met de mantelzorger. Wat er nodig is kan voor iedere mantelzorger anders zijn: het is 'maatwerk'.