Logo Sociale Dorpsteams

Mantelzorg

afbeelding bij mantelzorgondersteuning

Een mantelzorger verleent onbetaalde, intensieve zorg aan een (chronisch) zieke, gehandicapte of hulpbehoevende. Dit kan een ouder, kind, ander familielid, vriend of buur zijn. Het gaat hier om meer hulp dan de gebruikelijke zorg die echtgenoten, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten kunnen bieden. Ondersteuning van mantelzorgers is belangrijk om de vaak moeilijke taak vol te houden.

Ondersteuning door de Sociale Dorpsteams

Mantelzorgers van een zorgvrager uit onze gemeente kunnen ondersteuning krijgen van de Sociale Dorpsteams. Het kan gaan om informatie en advies maar ook om hulp bij regeltaken of het inschakelen van mantelzorgvrijwilligers. Hoe kan de mantelzorger de zorg volhouden en welke ondersteuning hebben zij hierin nodig.

Maatwerk

De consulenten van de Sociale Dorpsteams gaan bij ieder gesprek met een inwoner ook in gesprek met de mantelzorger. Wat er nodig is kan voor iedere mantelzorger anders zijn: het is 'maatwerk'.

Contactgroep mantelzorgers voor een naaste met dementie

Contactgroep voor mantelzorgers voor een naaste met (een vorm van) dementie. Het delen van ervaringen staat centraal want ervaringen delen met mensen in een vergelijkbare situatie, kan steun en nieuwe inzichten geven.

De contactgroep is een samenwerkingsverband van Humanitas, Stichting Sociale Dorpsteams, Vitras-Santé en Silverein.

Of en wanneer er een bijeenkomst gepland staat kunt u zien in de kalender