Mantelzorgmakelaars kunnen u helpen bij het doen van uw mantelzorgtaken. Een mantelzorgmakelaar bestudeert de situatie, geeft informatie, ondersteunt en/of neemt in overleg met u tijdelijk (een aantal) regeltaken over. U houdt zelf de regie en raakt minder snel overbelast.

Na het overleg maakt de mantelzorgmakelaar een overzicht van de taken: zorgtaken, regeltaken en bijvoorbeeld werkverplichtingen. Vervolgens stelt u samen een plan op hoe deze taken te combineren zijn én u daarnaast tijd overhoudt voor sociale contacten en ontspanning. Bijvoorbeeld regelingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen, wet en regelgeving en verzekeringen.

De mantelzorgmakelaar helpt u om grip op de vaak complexe situatie te houden. Advies over het zorgterrein, ondersteunen en ontlasten bij regeltaken, bemiddelen als dat nodig is tussen u en uw werkgever en/of instanties en draagt opkomende hulpverleningsvragen over.

Als u aanvullend verzekerd bent vallen de kosten voor de mantelzorgmakelaar vaak binnen de dekking van de zorgverzekering. Informeer bij je zorgverzekeraar of de inzet van een mantelzorgmakelaar vergoed wordt en tot welk bedrag per jaar.

Kijk voor mantelzorgmakelaars in de buurt op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars(externe link).