Mantelzorgmakelaars kunnen helpen bij uw mantelzorgtaken. Een mantelzorgmakelaar analyseert de situatie, geeft informatie, ondersteunt en/of neemt in overleg met de mantelzorger tijdelijk (om overbelasting te voorkomen) regeltaken over. De regie blijft bij de mantelzorger. De mantelzorger wordt zo minder belast.

De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger een overzicht van de taken. Naast de zorgtaken, zijn dit regeltaken en bijvoorbeeld werkverplichtingen. Ze bekijken samen met u wat er geregeld moet worden om al deze taken te combineren en daarnaast tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning. Denk hierbij aan regelingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen, wet en regelgeving en verzekeringen.

De mantelzorgmakelaar biedt de mantelzorger ondersteuning bij de regie over zijn/haar situatie; gidst door het zorgterrein, ondersteunt bij of neemt tijdelijk regeltaken over, bemiddelt tussen de werkende mantelzorger en diens werkgever en/of instanties en draagt opkomende hulpverlenings vragen over. Als u op zoek bent naar een mantelzorgmakelaar neem dan contact op met de Sociale Dorpsteams bij u in de buurt.

In veel gevallen vergoedt de zorgverzekeraar de kosten voor de mantelzorgmakelaar als je daar aanvullend voor verzekerd bent. Vraag daarom vooraf aan uw zorgverzekeraar of de inzet van een mantelzorgmakelaar vergoed wordt en tot welk bedrag per jaar.