Onze medewerker bespreekt met u tijdens het gesprek uw situatie en geeft u advies. Dit gesprek noemen wij een keukentafelgesprek. Hij of zij gaat samen met u op zoek naar de beste oplossing. Sommige dingen kunt u zelf nog doen. Andere vragen zijn op te lossen via uw omgeving of ondersteuning die u zelf ergens anders kunt regelen. Wij kunnen u dan doorverwijzen. Maar misschien blijkt uit het gesprek dat u ondersteuning, een hulpmiddel of gespecialiseerde hulp nodig heeft. Onze medewerker helpt u een aanvraag bij de gemeente in te dienen.

Samen met de medewerker schrijft u alles op in een plan. U mag ook vooraf zelf een plan maken voor uzelf of uw gezin. U geeft in dit plan aan waar u tegenaan loopt en welke oplossing u heeft bedacht. Uw plan is van u. En u bent zelf ook medeverantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Bekijk voorbeelden van zo’n Plan Op Maat of familiegroepsplan.

In de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp(externe link) is beschreven hoe deze onderwerpen juridisch geregeld zijn in onze gemeente. Als u een aanvraag doet op maatschappelijke ondersteuning of jeugdhulp, wordt uw aanvraag getoetst aan de hand van de regels die in de verordening staan vastgelegd.