Praktijkondersteuner GGZ Jeugd

De praktijkondersteuner GGZ Jeugd werkt nauw samen met de huisarts. Bij psychische problemen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar, ondersteunt de praktijkondersteuner de huisarts in de begeleiding, Zo is de hulp laagdrempelig en worden kinderen, jongeren en hun ouders in de huisartsenpraktijk snel geholpen.

Wanneer naar de praktijkondersteuner GGZ Jeugd?

Psychische problemen bij kinderen en jongeren kunnen bestaan uit:

  • emotionele problemen (bijvoorbeeld angst of somberheid)
  • gedragsproblemen (bijvoorbeeld druk en/of agressief gedrag)
  • sociale problemen

Deze problemen hebben invloed op het functioneren, zowel thuis als op school.

Ook ouders die in hun rol als opvoeders problemen met hun kind ervaren kunnen terecht bij de praktijkondersteuner GGZ Jeugd. Soms is het niet meteen helemaal duidelijk wat er precies aan de hand is. De praktijkondersteuner GGZ Jeugd denkt mee en kijkt welke hulp nodig en passend is.

Het hulpaanbod op een rij

  • Kortdurende begeleiding aan ouders en/of kinderen aan de hand van een specifieke hulpvraag
  • Psycho-educatie: uitleg over bijvoorbeeld autisme, ADHD, angst en wat dit betekent in de praktijk
  • Samen op zoek gaan naar passende zorg aan de hand van de vraag die het kind of ouder heeft
  • Begeleiding ter overbrugging totdat passende zorg geboden kan worden
  • Nazorg na een afgerond traject van behandeling

Doorverwijzing naar de praktijkondersteuner GGZ Jeugd

De huisarts verwijst u naar de praktijkondersteuner GGZ Jeugd voor een kennismakingsgesprek. De praktijkondersteuner neemt hiervoor contact met u op. In het gesprek gaat hij/zij ook uitgebreider in op de hulpvraag en stelt met u en uw kind een vervolgplan/traject op.