Praktische ondersteuning

Een consulent spreken?

De consulenten van de Sociale Dorpsteams denken met u mee maar nemen het niet van u over. U blijft altijd zelf aan het stuur. Dat vinden wij erg belangrijk. Onze consulenten weten veel van onderwerpen als jeugdhulp, opvoeding, welzijn en ouderenzorg. En weten ook veel over lokale vrijwilligers en organisaties.

Rolstoel aanvragen

Kunt u zich meer zelfstandig verplaatsen? Voor een korte periode, zoals bijvoorbeeld bij een gebroken been, kunt u een rolstoel van de zorgverzekering lenen. Vraag dit na bij uw verzekeraar.

Heeft u langer een rolstoel nodig? In de Sociale Kaart vindt u de organisaties die in uw dorp een rolstoel kunnen leveren. 
U kunt een afspraak maken met een consulent van de Sociale Dorpsteams. Deze gaat met u in gesprek. U geeft aan waar u steun bij nodig hebt. Samen kijken we wat voor u de beste oplossing is. Dit kan een rolstoel zijn, een aanpassing aan uw rolstoel of een geldbedrag voor de aanschaf van een rolstoel (persoonsgebonden budget). Hiervoor betaalt u geen eigen bijdrage.

Hulp bij het huishouden

Kunt u niet meer alles zelf doen in uw huishouden? In de Sociale Kaart ziet u welke organisaties in uw dorp hulp bij het huishouden aanbieden. 

Welke hulp u krijgt hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Eerst bekijkt een consulent van de Sociale Dorpsteams samen met u of algemene hulp genoeg is. Als dat onvoldoende is kunt u bij ons individuele hulp bij het huishouden aanvragen. Die individuele hulp is dan een hulp bij het huishouden of een geldbedrag waarmee u de hulp zelf kunt inhuren (persoonsgebonden budget).

Begeleiding bij beperking, psychiatrische stoornis en dementie 

Inwoners met een beperking, een psychiatrische stoornis en dementerende ouderen hebben soms extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld individuele hulp voor meer zelfredzaamheid. Dat voorkomt eenzaamheid of verwaarlozing. Zo kunnen ze zo lang mogelijk thuis wonen. 
Begeleiding kan individueel of in groepsverband worden aangeboden. Bijvoorbeeld in de vorm van woonbegeleiding, dagbesteding of een logeerhuis. De consulent van de Sociale Dorpsteams bekijkt met u welke begeleiding nodig is. 

U heeft een toekenning voor begeleiding

De consulent van de Sociale Dorpsteams zoekt samen met u een zorgaanbieder die bij u past. Dat doen we via de website www.zorginzou.nl. Hoe snel de zorgaanbieder kan starten verschilt per aanbieder. Soms is er een wachttijd. Wij kijken dan samen met u naar een andere aanbieder of zorgen ervoor dat er tijdens de wachttijd andere hulp geregeld wordt.