Heeft u hoge zorgkosten en een inkomen tot 150% van het wettelijk minimumloon? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 300 per jaar. Deze bijdrage komt uit de Regeling Hoge Zorgkosten. Gehuwden of samenwonenden kunnen beiden in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming. U vraagt dan allebei apart aan.

Aanvragen kan tot 1 april van het volgende kalenderjaar. Dus voor 2023 kunt u tot 1 april 2024 aanvragen. 

In bijzondere situaties kunt u bij aantoonbare meerkosten € 250 per jaar extra krijgen. Inwoners kunnen dus maximaal € 550 per jaar ontvangen voor hoge zorgkosten. Denkt u dat u in aanmerking komt voor de regeling? Neem dan contact met ons op. 

Vul de korte vragenlijst(externe link) in om te kijken of in u aanmerking kunt komen voor een bijdrage. U kunt daarna direct online aanvragen (via DigiD). Heeft u hulp nodig bij de online aanvraag? Dan kunt u terecht bij onze inloop Grip op Geld.

U kunt ook meedoen met een collectieve aanvullende zorgverzekering(externe link). Neem daarvoor contact op met de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI).

Inkomensgrenzen voor de regeling hoge zorgkosten per 1 juli 2023