Heeft u hoge zorgkosten, een inkomen tot 150% van het wettelijk minimumloon? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 300 per jaar. Gehuwden of samenwonenden kunnen beiden in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming. U vraagt dan allebei apart aan.

Aanvragen zijn mogelijk tot 1 april van het volgende jaar.

In bijzondere situaties kan bij aantoonbare meerkosten € 250 extra per jaar worden toegekend. We kunnen inwoners dus voor maximaal € 550 per jaar compenseren voor hoge zorgkosten. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact op met het Sociale Dorpsteam van uw dorp.

Vul de korte vragenlijst(externe link) in om te kijken of in u aanmerking kunt komen voor een bijdrage. In dat geval is kunt u direct via een link de online aanvraag starten (via DigiD). Als u hulp nodig heeft bij de digitale aanvraag, dan helpen we u graag bij één van de inlopen Grip op Geld(externe link).

U kunt ook deelnemen aan een collectieve aanvullende zorgverzekering(externe link). Neem daarvoor contact op met de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI).