Heeft u hoge zorgkosten en een inkomen tot 150% van het wettelijk minimumloon? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 300 per jaar. Deze bijdrage komt uit de Regeling Hoge Zorgkosten. Gehuwden of samenwonenden kunnen beiden in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming. U vraagt dan allebei apart aan.

Aanvragen kan tot 1 april van het volgende kalenderjaar. Dus voor 2023 kunt u tot 1 april 2024. 

In bijzondere situaties kunt u bij aantoonbare meerkosten € 250 per jaar extra krijgen. Inwoners kunnen maximaal € 550 per jaar ontvangen voor hoge zorgkosten. Denkt u dat u in aanmerking komt voor de regeling? Neem dan contact met ons op. 

Vul de korte vragenlijst(externe link) in om te kijken of in u aanmerking kunt komen voor een bijdrage. U kunt daarna direct online aanvragen (via DigiD). Heeft u hulp nodig bij de online aanvraag? Dan kunt u terecht bij onze inloop Grip op Geld.

U kunt ook meedoen met een collectieve aanvullende zorgverzekering(externe link). Neem daarvoor contact op met de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI).