Respijtzorg

De uitspraken 'De boog kan niet altijd gespannen staan' en 'Je moet goed voor jezelf zorgen om anderen te kunnen blijven zorgen' kloppen helemaal. En ze gelden zeker voor een mantelzorger. Maar hoe regel je dat dan in de praktijk? De vaak ingewikkelde zorgtaken draag je niet over aan de eerste de beste. Tijd voor ontspanning en sociale contacten is belangrijk. Een mantelzorger heeft meestal pas tijd voor zichzelf als iemand anders de zorgtaken tijdelijk overneemt. Dit heet vervangende zorg of respijtzorg.

Binnen onze gemeente bieden zowel professionals als vrijwilligers de vervangende zorg. Er zijn meerdere mogelijkheden. Zorg kan thuis gegeven worden maar ook buitenshuis. De zorg kan variëren van spelen met een kind met een beperking tot het bijstaan van iemand in de laatste levensfase. Ook hoe vaak dat nodig is verschilt. Dat kan eenmalig zijn of regelmatig. Voor zorg buitenshuis zijn er opvang- en logeervoorzieningen.

Neem contact met ons op als u gebruik wilt maken van respijtzorg of meer informatie wilt over dit onderwerp.