Young Connect

In jongerenruimte Fort Doorn gaan we van start met thema-avonden voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar. We richten ons op jongeren die wat extra aandacht kunnen gebruiken of die het soms lastig vinden om vrienden te maken (of juist makkelijk). Een van de activiteiten die we organiseren zijn kookavonden, waarbij jongeren samen (leren) koken of waar we bepaalde thema’s bespreken. Denk hierbij aan: 

 • Gezinssituatie 
 • School 
 • Werk 
 • Criminaliteit 
 • Middelengebruik 
 • Mentale gezondheid 
 • Financiën 
 • Sociale media 
 • Seksuele voorlichting 
 • Eenzaamheid 
 • Allerlei andere thema’s die spelen onder jongeren 

Elke workshop sluit aan bij de specifieke behoeften van de jongeren zelf. De eerste avond is dan ook een brainstormavond zodat we kunnen peilen waar we mee aan de slag kunnen gaan en vraaggericht kunnen werken. De thema’s van de avonden kunnen variëren, van langdurige tot eenmalige workshops of voorlichtingen. Ons uiteindelijke doel is om dit initiatief uit te breiden en Heuvelrug breed in te zetten. Als er nog vragen zijn kunnen die per mail gesteld worden, we reageren na onze vakantie in de tweede week van januari. Heel erg bedankt alvast!