Overzicht

HOME  |  Zelf regelen  |  Overzicht

Overzicht

U wilt uw hulp zelf regelen of bekijken wat er mogelijk is in uw situatie?

Kijk dan op Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning. Regelhulp geeft een overzicht van zorg en ondersteuning voor jeugd en volwassenen met een ziekte, beperking of psychische aandoening. Situaties in het gewone, dagelijks leven zijn het uitgangspunt. Regelhulp is een website van de Rijksoverheid.

Via onze sociale kaart kunt u een organisatie vinden die ondersteuning biedt op het gebied van zorg en welzijn, wonen, jeugd en gezin of werk en inkomen.
 

Top
Feedback?