Kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Soms hebben ouders en kinderen extra hulp of ondersteuning nodig. Met al uw vragen over de zorg voor uw kind kunt u terecht bij de Sociale Dorpsteams. De consulenten kijken samen met u naar de mogelijkheden. Dit kan ook thuis. U kunt ook naar de huisarts of (bijvoorbeeld via de school) naar de jeugdarts met vragen of voor hulp.

Zorgaanbieders

Heeft u of uw kind ondersteuning nodig bij het opvoeden en opgroeien? Dan kunnen de Sociale Dorpsteams helpen. Bijvoorbeeld door u te verwijzen naar een zorgaanbieder voor hulp. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft met veel zorgaanbieders contracten afgesloten voor het bieden van jeugdhulp en Wmo. Bij deze zorgleveranciers kunt u terecht als u bent doorverwezen. Op de website https://www.zorginzou.nl(externe link) kunt u zelf de zorgaanbieders vinden.